ANUNT TRANSFER

PRIMĂRIA COMUNEI BUGHEA DE JOS Str. Principală , Nr. 517, Cod poştal 117165, Bughea de Jos , România Tel/Fax: +4(0248)536808; +4(0248) 537480; Web: www.primariabugheadejos.ro E-mail: primariabugheadejos@yahoo.com Nr. 4.004 din 25 noiembrie 2016 Anunț transfer secretar comună Primăria comunei Bughea de Jos , județul Argeș anunță ocuparea prin transfer , la cerere sau în interesul serviciului în condițiile art. 90 alin (1) litera ,,a,, și ,,b,, din Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 149 din Hotărârea nr. 611/2008 a funcției publice de conducere vacantă de SECRETAR DE COMUNĂ. Denumirea funcției publice vacante: - Secretar al comunei Bughea de Jos , județul Argeș - Locul în structura organizatorică a instituției : Secretar comună Condiții de ocupare a funcției publice vacante : - Să fie numiți într-o funcție publică de conducere similară; - Studii superioare juridice sau administrative absolvite cu diplomă de licență; - 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției; - Studii de masterat sau postunuversitare în domeniul administrației publice , management ori în specialitatea studiilor; - Cunoștințe temeinice de limba română și cunoașterea la cel puțin nivel mediu al limbii engleze; - Cunoștințe utilizare calculator: word, excel,power point. Transferul la cerere și / sau în interesul serviciului poate avea loc numai între instituții publice din administrația publică locală. Transferul la cerere și / sau în interesul serviciului se face într-o funcție publică de aceeași categorie , clasă, grad profesional cu funcția publică deținută de funcționarul public sau într-o funcție publică de nivel inferior. Reprezintă avantaj: stagii profesionale sau cursuri de specializare pe administrație publică locală, la instituții de profil românești sau europene. Candidații interesați vor depune la sediul instituției - Primăria comunei Bughea de Jos, județul Argeș- cerere de transfer în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului (19 decembrie 2016) , însoțită de următoarele documente: - Curriculum vitae; - Copia actului de identitate; - Copia diplomei de studii absolvite; - Copia Carnetului de muncă și/sau adeverința tip A.N.F.P. - Copie a actului administrativ din care să reiasă funcția publică ocupată de candidat și instituția angajatoare , sau după caz adeverință În situația în care sunt depuse mai multe cereri de transfer instituția va organiza un interviu cu funționarii publice solicitanți în data de 20 decembrie 2016. Primar Ion- Dorel TĂNĂSESCU