CADRU GEOGRAFIC

Comuna Bughea de Jos este situata în nordul judetului Arges ,în zona subcarpatica a Carpatilor Meridionali, pe malul stâng al Râului Bughea si intre raurile Bughea – Bratia .
Situata la 45,27o latitudine nordica si 25o longitudine estica, dominata ca altitudine de Dealul Ciocanu (886m) comuna se afla intr-o zona de clima temperat –continentala cu influente depresionare, cu valori anuale ale temperaturii aerului între -20oC si + 33oC.
Comuna Bughea de Jos este compusa din satul Bughea de Jos si catunul Valea Macelarului situat pe malul stâng al Râului Bratia . Se învecineaza la est cu Municipiul Cîmpulung Muscel, la sud cu comuna Godeni, la nord cu comunele Bughea de Sus si Albestii de Muscel.