Monitorul oficial

anul 2021

Dispozitia nr.31 atributii viceprimar

Dispozitia nr.39 comisie concurs muncitor

Dispozitia nr.54 viza CFP

Dispozitia nr 71 comisie evaluare secretar

Dispozitia nr.90 constituire comisie licitatie concesionare pasune

Dispozitia nr.109 constituire comisie licitatie masa lemnoasa

Dispozitia nr.121 comisie recesamant

Dispozitia nr.179 delegare atributii stare civila

Dispozitia nr.181 comisie receptie finala lucrari IBU Mlaci

Dispozitia nr.184 constituire comisie licitatie masa lemnoasa

Dispozitia nr.185 constituire comisie vanzare mij transport

Dispozitia nr.205 stabilirea echipei de intervenție imediată pentru prevenirea si combaterea atacurilor exmplarelor de urs brun

Dispozitia nr.213 atributii stare civila noul mandat

Dispozitia nr 226 delegare atributii primar

Dispozitia nr.236 comisie disciplina

Dispozitia nr.237 numire consilier etica

Dispozitia nr.239 atributii pantoflage

Dispozitia nr.242 comisie receptie finala lucrari Valea Ciocanului

Dispozitia nr.249 comisie desfasurare activitati scoala

Dispozitia nr.268 numire reprezentant primar in CA scoala

Dispozitia nr 271 delegare atributii contabilitate

Dispozitia nr.272 delegare atributii achizitii publice

Dispozitia nr.273 viza CFP

Dispozitia nr.303 privind regulamentul si masurile metdologice termenele si circulatia dispozitilori

Dispozitia nr.304 virare credite bugetare

Dispozitia nr.305 comisie receptie finala lucrari Monumentul eroilor

Dispozitia nr.309 mutare definitiva functinar public

Dispozitia nr.314 comisie receptie lucrari iluminat public

Dispozitia nr.341 privind virarea de credite bugetare

Dispozitie nr.344 privind acordarea ajutorului de incalzire in perioada 01.10.2021-20.11.2021

Dispozitia nr.345 privind modificare dispozitie 344 din 25.11.2021

Dispozitia nr.346 privind recuperarea zilei de 29 noiembrie 2021

Dispozitia nr.347 privind respingere ajutor inalzire

Dispozitia nr.363 privind virarea de credite bugetare