AVIZIER ELECTRONIC

 Implementarea Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) pentru ambalaje de băuturi10 mai 2024

ANUNT PUBLIC

   Conform prevederilor lgale impuse de pct. 110 din Programul calendaristic pentru alegerile din 9 iunie 2024, aprobat prin HG nr. 199/2024,  aducem la cunoștința publică numerotarea secțiilor de votare de pe raza comunei Bughea de Jos.

Numerotare sectii de votare comuna Bughea de Jos8 mai 2024

ANUNT PUBLIC 

     Conform prevederilor legale impuse de art. 40, alin.(1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și H.G.R. nr. 199/2024 privind aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024 a fost stabilit locul afișajului electoral de pe raza comunei Bughea de Jos.

 Afisaj electoral alegeri locale 2024 

      Afișaj electoral alegeri europarlamentare 202428 ianuarie 2024

ANUNT PUBLIC 

     Comuna Bughea de Jos initiaza in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 39 alin. (3) si art. 76 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procedura de consultare publica privind proiectul de buget pentru anul 2024. 

     Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate pot fi depuse in termen de 10 zile de la data afisarii la registratura primariei, până la data de 09.02.2024, ora 12.00 cu mențiunea „Propuneri la proiectul de buget local al comuni Bughea de Jos pe anul 2024” sau pe adresa e-mail a institutiei: primariabugheadejos@yahoo.com

Propuneri buget pentru anul 202414 noiembrie 2023

ANUNT DE INTERES PUBLIC 

COMUNA BUGHEA DE JOS anunta emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Infiintare canalizare si statie de epurare a apelor uzate in comuna Bughea de Jos, judetul Arges”

Informatiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arges, str.Egalitatii nr.50A jud. Arges si la sediul COMUNA BUGHEA DE JOS din comuna Bughea de Jos, str. I.M Iovescu, nr. 47, judetul Arges, zilnic de luni pana joi, intre orele 9-13.

 

Observatiile publicului se primcsc zilnic, la sediul APM Arges, str. Egalitatii nr.50A jud. Arges

anunt mediu proiect canalizare09 noiembrie 2023

Anunt interes public

          Unitatea Militară 01498 Lerești, anunță recrutarea și selecția de candidați pentru încadrarea unor posturi de soldați/gradați profesioniști.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul Unității Militare 01498 Lerești

anunt recurutare soldati si gradati profesionisti

PRIMAR

ION DOREL TANASESCU08 noiembrie 2023

Anunt interes public

          Vă reamintim că până la data de 18 noiembrie 2023 puteți solicita emiterea tilurilor de proprietate în baza Lg 123/2023.  Pot beneficia de prevederile acestei legi proprietarii care în baza Legii Fondului Funciar nr.18/1991, art.27 alin.2^1  sunt deținători de teren agricol sau moștenitori ai acestora, care nu s-au înscris în Cooperativa Agricolă de Producție, nu au predat sau nu li s-au preluat  la stat terenurile prin acte translative de proprietate se pot prezenta la sediul Primăriei comunei Bughea de Jos pentru a  solicita, la cerere, Comisiei Județene de Fond Funciar emiterea titlului de proprietate, având în vedere următoarele:

 dacă deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu terenuri în registrele Agricole și evidențele fiscale.

 pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza legii cadastrului

➢ terenul nu face obiectul cererilor de recosnstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane

Informații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei Comunei Bughea de Jos

PRIMAR

 

ION DOREL TANASESCU20 octombrie 2023

Anunt dezbatere publica

        In fisierul alaturat, primarul Comunei Bughea de Jos,  anunta in conditiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,cu modificarile si completarile ulterioare, elaborarea unui proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor de apă și apă uzată în comuna Bughea de Jos, pe care il supune dezbaterii publice.

Termenul limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare  privind proiectul de hotarare:

- termenul limita 09.11.2023  ora  14.00  

- locul: Primaria Comunei Bughea de Jos judetul Arges;

- modalitatea: e-mail: primariabugheadejos@yahoo.com; pe suport de hartie sau pe suport magnetic la registratura Primariei Comunei Bughea de Jos 

Studiu de oportunitate apa si apa uzata Bughea de Jos13 octombrie 2023

In atentia locuitorilor comunei Bughea de Jos

        Va informăm că urmare a notei de serviciu nr.26862/02.10.2023 (NS9043), transmisă de Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Argeș, referitoare la autorizarea centrelor de colectare deșeuri prin aport voluntar vă informăm că:

aveți obligația să anunțați în maximum 24 ore de la decesul animalului aflat în gospodărie medicul veterinar de liberă practică căruia îi sunteți arondat și autorității administrației publice locale pe a cărei rază administrativ teritorială are loc acest deces.

Primar,

Ion Dorel Tanasescu12 octombrie 2023

ANUNT

     A fost afisat anuntul final pentru examenul de promovarea in functia publică de executie grad profesional superior din inspector asistent in inspector principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges.

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

 

 Raport final examen promovare11 octombrie 2023

ANUNT

     A fost afisat anuntul privind proba interviu a cadidatului declarat admis la verficarea dosarului pentru examenul  de promovarea in functia publică de executie grad profesional superior din inspector asistent in inspector principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges.

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

 Raport proba interviu11 octombrie 2023

ANUNT

     A fost afisat anuntul privind proba scrisa a cadidatului declarat admis la verficarea dosarului pentru examenul  de promovarea in functia publică de executie grad profesional superior din inspector asistent in inspector principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges.

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

 Raport proba scrisa05 octombrie 2023

ANUNT

     A fost afisat anuntul privind verificarea dosarului înscris la examenul  de promovarea in functia publică de executie grad profesional superior din inspector asistent in inspector principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges.

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

 Raport verificare dosar11 septembrie 2023

ANUNT

     A fost afisat anuntul privind organizarea examenului  pentru promovarea in functia publică de executie grad profesional superior -  inspector asistent in inspector principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges.

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

 Anunt examen promovare in grad profesional superior

 Formular inscriere concurs29 august 2023

ANUNT DE INTERES PUBLIC 

COMUNA BUGHEA DE JOS anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arges - nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul “Asfaltare drumuri locale in comuna Bughea de Jos, judetul Arges”, propus a fi amplasat in comuna Bughea de Jos, judetul Arges.

Informatiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arges, str. Egalitatii nr.50A jud. Arges si la sediul Primăriei BUGHEA DE JOS din comuna Bughea de Jos, str. I.M Iovescu, nr. 47, judetul Arges, zilnic de luni pana joi, intre orele 9-13.

Observatiile publicului se. primcsc zilnic, la scdiul APM Arges, str. Egalitatii nr.50A jud. Arges

Anunt mediu - Asfaltare drumuri locale - etapa II17 iulie 2023

            În baza Legii Fondului Funciar nr.18/1991, art.27 alin.2^1  deținătorii de teren agricol sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în Cooperativa Agricolă de Producție, nu au predat sau nu li s-au preluat  la stat terenurile prin acte translative de proprietate se pot prezenta la sediul Primăriei comunei Bughea de Jos pentru a  solicita, la cerere, Comisiei Județene de Fond Funciar emiterea titlului de proprietate, având în vedere următoarele:

 dacă deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu terenuri în registrele Agricole și evidențele fiscale.

 pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza legii cadastrului

➢ terenul nu face obiectul cererilor de recosnstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane

Informații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei Comunei Bughea de Jos

PRIMAR

ION DOREL TANASESCU22 iunie 2023

ANUNT DE INTERES PUBLIC 

COMUNA BUGHEA DE JOS anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Asfaltare drumuri locale in comuna Bughea de Jos, judetul Arges”, propus a fi amplasat in comuna Bughea de Jos, judetul Arges.

Informatiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arges, str. Egalitatii nr.50A jud. Arges si la sediul Primăriei BUGHEA DE JOS din comuna Bughea de Jos, str. I.M Iovescu, nr. 47, judetul Arges, zilnic de luni pana joi, intre orele 9-13.

Observatiile publicului se. primcsc zilnic, la scdiul APM Arges, str. Egalitatii nr.50A jud. Arges

Anunt mediu - Asfaltare drumuri locale14 iunie 2023

ANUNT DE INTERES PUBLIC 

COMUNA BUGHEA DE JOS anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Infiintare canalizare si statie de epurare a apelor uzate in comuna Bughea de Jos, judetul Arges”

Informatiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arges, str.Egalitatii nr.50A jud. Arges si la sediul COMUNA BUGHEA DE JOS din comuna Bughea de Jos, str. I.M Iovescu, nr. 47, judetul Arges, zilnic de luni pana joi, intre orele 9-13.

Observatiile publicului se primcsc zilnic, la sediul APM Arges, str. Egalitatii nr.50A jud. Arges

 Anunt Mediu - canalizare28 aprilie 2023

ANUNT

     Având în vedere prevederile Legii  nr 62/2018  cu modificarile si completarile ulterioare ale HG  nr 707/2018  de aprobare a normelor metodologice de aplicare a Legii 62/2018 astfel cum a fost modificata si   completata prin HG nr 17/2021 referitoare la combaterea ambroziei ca masura menita sa previna proliferarea acestei plante care declanseaza alergii cu efecte periculoase va rugam în situatia în care observati existenta acestei plante pe raza localitatii Bughea de Jos sa sesizati  cât mai urgent conducerea Primariei

PRIMAR,

Ion Dorel Tanasescu06 martie 2023

ANUNT DE INTERES PUBLIC 

Campanie sterilizare gratuită pentru câini și pisici în comuna Bughea de Jos (Caminul Cultural).  

Va stăm la dispoziție pentru informații la tel 0728 797 819.

Așteptăm  programări.

   Atenție!!!! Vârsta minimă a animalelor pentru a putea fi sterilizate este de 7 luni.

NU hrăniți animalele în ziua intervenției

Vă rugăm să aveti la dumneavoastră cartea de identitate pentru declarația de anestezie. Este necesar să asigurați transportul câinilor și pisicilor după intervenție, întrucât fiind sub efectul anesteziei, nu vor putea merge.

Dacă identificați vreun câine fară stăpân, abandonat la noi în comuna, precizați locația și  o sa încercăm sa îl prindem pentru sterilizare.

 Va putem ajuta cu transport, capturare  și asistență postoperator.28 februarie 2023

ANUNT DE INTERES PUBLIC 

             În data de 01.03.2023, începând cu ora 10.00, va avea loc exercițiul de alarmare publică, denumit generic „Miercurea Alarmelor”. Nu intrați în panică, fiind doar un exercițiu. Trebuie să cunoașteți semnificația semnalelor de alarmare și măsurile care trebuie adoptate în situația manifestării unor factori de risc. Două surse de informare rapidă sunt platforma https://fiipregatit.ro  și aplicația DSU

             Semnalele de alarmare acustice a populației, instituțiilor publice și operatorilor economici sunt: alarmă aeriană, alarmă la dezastre, prealarmă aeriană și încetarea alarmei. Durata fiecărui semnal, pentru toate mijloacele de alarmare, este următoarea:

             Semnalul ALARMĂ AERIANĂ se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare, cu pauză de 2 secunde între ele;

             Semnalul ALARMĂ LA DEZASTRE se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 5 sunete a 8 secunde fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele;

             Semnalul PREALARMĂ AERIANĂ se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 3 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 6 secunde între ele; Semnalul ÎNCETAREA ALARMEI se compune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute.

            Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 1 minut.

Sursa: ISU Argeș 19 ianuarie 2023

ANUNT PUBLIC 

     Comuna Bughea de Jos initiaza in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 39 alin. (3) si art. 76 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, in data de 19.01.2023 procedura de consultare publica privind proiectul de buget pentru anul 2023. 

     Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate pot fi depuse in termen de 15 zile de la data afisarii la registratura primariei, până la data de 31.01.2023, ora 12.00 cu mențiunea „Propuneri la proiectul de buget local al comuni Bughea de Jos pe anul 2023” sau pe adresa e-mail a institutiei: primariabugheadejos@yahoo.com

 propuneri buget pentru anul 202315 decembrie 2022

ANUNT

     A fost afisat raportul final pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacanta -  inspector debutant (casier) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges.

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

Raport final concurs14 decembrie 2022

ANUNT

     A fost afisat rezultatul probei interviu pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacanta -  inspector debutant (casier) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges.

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

 Rezultat proba interviu14 decembrie 2022

ANUNT

     A fost afisat planul probei interviu pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacanta -  inspector debutant (casier) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges.

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

 Plan de interviu12 decembrie 2022

ANUNT

     A fost afisat anuntul privind rezultatul probei scrise pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacanta -  inspector debutant (casier) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges.

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

 Rezultat proba scrisa29 noiembrie 2022

ANUNT

     A fost afisat anuntul privind selectia dosarelor pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacanta -  inspector debutant (casier) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges.

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

 Anunt selectia dosarelor dosarelor04 noiembrie 2022

ANUNT

     A fost afisat anuntul privind organizarea concursului  pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta -  inspector debutant (casier) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

 Anunt organizare concurs functie publica - inspector debutant (casier) 

Pentru obtinerea formularelor de concurs accesati linkul:

 Formulare pentru concurs

          In dosarul de inscriere vor fi depuse doar documentele solicitate in anuntul de concurs04 octombrie 2022

IN ATENTIA CETATENILOR DETINATORI DE FOSE SEPTICE

     Avand in vedere prevederile art.11  HG.nr.714/2022   pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate

  (1) ,,proprietarul spaţiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare are obligaţia să înscrie sistemul de epurare în registrul autorităţii publice locale pentru evidenţa unor astfel de sisteme, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.
  (2) Obligaţia înregistrării prevăzută la alin. (1) revine şi proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a prezentelor criterii,,

     Nerespectarea prevederilor mai sus mentionate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei conform art.23 din HG.nr.714/2022 pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate

PRIMAR

ION DOREL TANASESCU29 august 2022

ANUNȚ

    Prin dispoziția primarului comunei Bughea de Jos a fos anulat concursul organizat in data de 10 august 2022 cu proba interviu in data de 12 august 2022 in vederea ocuparii functiei publice de executie vacanta -  inspector debutant (casier) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges.  

     Procedura pentru organizarea concursului, va fi reluată la o dată ulterioară conform prevederilor OUG 57/2019 și cele ale OUG 80/2022.

PRIMAR

ION DOREL TANASESCU11 august 2022

ANUNT

     A fost afisat raportul  final privind rezultatul probei scrise a concursului organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacanta -  inspector debutant (casier) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges. 

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

 Raport final proba scrisa11 august 2022, ora 13.45

ANUNT

     A fost afisat raportul  privind rezultatul contestatiei probei scrise a concursului organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacanta -  inspector debutant (casier) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges. 

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

Raport contestatie proba scrisa10 august 2022

ANUNT

     A fost afisat raportul  privind rezultatul probei scrise a concursului organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacanta -  inspector debutant (casier) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges. 

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

Rezultat proba scrisa09 august 2022

ANUNT

     A fost afisat raportul final, rezultat in urma contestatiilor, privind selectia dosarelor pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacanta -  inspector debutant (casier) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges. 

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

Raport final selectia dosarelor


08 august 2022

ANUNT

     A fost afisat anuntul privind selectia dosarelor pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacanta -  inspector debutant (casier) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges.

 

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

Proces verbal selectia dosarelor11 iulie 2022

ANUNT

     A fost afisat anuntul privind organizarea concursului  pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta -  inspector debutant (casier) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges.

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

 anunt organizare concurs functie publica - inspector debutant (casier)

Pentru obtinerea formularelor de concurs accesati linkul:

formulare pentru concurs22 iunie 2022

ANUNT

     Având în vedere prevederile Legii  nr 62/2018  cu modificarile si completarile ulterioare ale HG  nr 707/2018  de aprobare a normelor metodologice de aplicare a Legii 62/2018 astfel cum a fost modificata si   completata prin HG nr 17/2021 referitoare la combaterea ambroziei ca masura menita sa previna proliferarea acestei plante care declanseaza alergii cu efecte periculoase va rugam în situatia în care observati existenta acestei plante pe raza localitatii Bughea de Jos sa sesizati  cât mai urgent conducerea Primariei

PRIMAR,

Ion Dorel Tanasescu10 iunie 2022

ANUNT

     A fost afisat anuntul privind rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacanta de sofer (conducator auto) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges.

Pentru mai multe detalii accesati linkul: