AVIZIER ELECTRONIC

04 noiembrie 2022

ANUNT

     A fost afisat anuntul privind organizarea concursului  pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta -  inspector debutant (casier) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

 Anunt organizare concurs functie publica - inspector debutant (casier) 

Pentru obtinerea formularelor de concurs accesati linkul:

 Formulare pentru concurs

          In dosarul de inscriere vor fi depuse doar documentele solicitate in anuntul de concurs04 octombrie 2022

IN ATENTIA CETATENILOR DETINATORI DE FOSE SEPTICE

     Avand in vedere prevederile art.11  HG.nr.714/2022   pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate

  (1) ,,proprietarul spaţiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare are obligaţia să înscrie sistemul de epurare în registrul autorităţii publice locale pentru evidenţa unor astfel de sisteme, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.
  (2) Obligaţia înregistrării prevăzută la alin. (1) revine şi proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a prezentelor criterii,,

     Nerespectarea prevederilor mai sus mentionate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei conform art.23 din HG.nr.714/2022 pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate

PRIMAR

ION DOREL TANASESCU29 august 2022

ANUNȚ

    Prin dispoziția primarului comunei Bughea de Jos a fos anulat concursul organizat in data de 10 august 2022 cu proba interviu in data de 12 august 2022 in vederea ocuparii functiei publice de executie vacanta -  inspector debutant (casier) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges.  

     Procedura pentru organizarea concursului, va fi reluată la o dată ulterioară conform prevederilor OUG 57/2019 și cele ale OUG 80/2022.

PRIMAR

ION DOREL TANASESCU11 august 2022

ANUNT

     A fost afisat raportul  final privind rezultatul probei scrise a concursului organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacanta -  inspector debutant (casier) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges. 

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

 Raport final proba scrisa11 august 2022, ora 13.45

ANUNT

     A fost afisat raportul  privind rezultatul contestatiei probei scrise a concursului organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacanta -  inspector debutant (casier) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges. 

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

Raport contestatie proba scrisa10 august 2022

ANUNT

     A fost afisat raportul  privind rezultatul probei scrise a concursului organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacanta -  inspector debutant (casier) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges. 

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

Rezultat proba scrisa09 august 2022

ANUNT

     A fost afisat raportul final, rezultat in urma contestatiilor, privind selectia dosarelor pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacanta -  inspector debutant (casier) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges. 

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

Raport final selectia dosarelor


08 august 2022

ANUNT

     A fost afisat anuntul privind selectia dosarelor pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacanta -  inspector debutant (casier) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges.

 

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

Proces verbal selectia dosarelor11 iulie 2022

ANUNT

     A fost afisat anuntul privind organizarea concursului  pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta -  inspector debutant (casier) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges.

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

 anunt organizare concurs functie publica - inspector debutant (casier)

Pentru obtinerea formularelor de concurs accesati linkul:

formulare pentru concurs10 iunie 2022

ANUNT

     A fost afisat anuntul privind rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacanta de sofer (conducator auto) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges.

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

anunt final concurs09 iunie 2022

ANUNT

     A fost afisat anuntul privind rezultatul probei interviu sustinuta de  candidații înscrisi la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacanta de sofer (conducator auto) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges.

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

anunt proba interviu07 iunie 2022

ANUNT

     A fost afisat anuntul privind rezultatul final al probei scrise sustinuta de  candidații înscrisi la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacanta de sofer (conducator auto) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges.

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

anunt final proba scrisa06 iunie 2022

ANUNT

     A fost afisat anuntul privind rezultatul probei scrise a candidaților înscrisi la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacanta de sofer (conducator auto) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges.

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

rezultat proba scrisa27 mai 2022

ANUNT

     A fost afisat anuntul privind selectarea dosarelor pentru concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacanta de sofer (conducator auto) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges.

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

selectie dosare                    12 mai 2022

ANUNT

     A fost afisat anuntul privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei contractuale vacanta de sofer (conducator auto) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, judetul Arges

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

concurs sofer(conducator-auto)19 aprilie 2022

ANUNT

     A fost afisat anuntul privind rezultatul final al concursul pentru ocuparea unei functii publice vacanta din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos.

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

rezultat final concurs18 aprilie 2022

ANUNT

     A fost afisat anuntul privind rezultatul probei interviu a cadidaților înscrisi la concursul pentru ocuparea unei functii publice vacanta din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos.

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

rezultat proba interviu18 aprilie 2022

ANUNT

     A fost afisat anuntul privind rezultatul probei scrise a cadidaților înscrisi la concursul pentru ocuparea unei functii publice vacanta din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos.

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

rezultat proba scrisa12 aprilie 2022

ANUNT

     A fost afisat anuntul privind selectia dosarelor candidaților înscrisi la concursul pentru ocuparea unei functii publice vacanta din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos.

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

rezultat proba selectie dosare18 martie 2022

ANUNT

     A fost afisat anuntul privind organizarea concursului pentru ocuparea unei functii publice vacanta din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos.

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

organizare concurs inspector debutant in Compartimentul Urbanism, Sistematizare, Achizitii Publice, Manager Proiect

Pentru obtinerea formularelor de concurs accesati linkul:

Formulare pentru concurs11 martie 2022

ANUNȚ

          Primăria comunei Bughea de Jos anunta reluarea licitatiei publice deschisă cu strigare pentru vanzare Autoturism Dacia Nova GTI cu nr. AG-10-AFS și Autoutilitară Aro 10  cu nr. AG-44-BUL , bunuri aparținând domeniului privat al comunei Bughea de Jos

➢ Licitatia va fi organizata in data de 17.03.2022 ora 13.00, la sediul Primariei comunei Bughea de Jos

➢ Dosarele conţinând documentele solicitate conform caietului de sarcini pentru organizarea și desfășurarea licitatiei mai sus mentionata se vor transmite la organizatorul licitaţiei  – Primaria comunei Bughea de Jos  – până la data de 16 martie 2022 ora 15.00

➢ Caietul de sarcini se ridică de la sediul primăriei comunei Bughea de Jos

➢ Prețul de plecare al licitației este stabilit la 700 lei pentru Autoturism Dacia Nova si 7225 lei pentru Autoutilitară Aro 10 conform raportului de evaluare efectuat de către evaluator si a prevederilor impuse de lege.

➢ Taxa de participare la licitație este de 50 de lei

➢ Garanția de participare la licitație este de 500 lei

 

Mai multe informatii se pot obtine de la sediul Primariei Bughea de Jos din str. I.M. Iovescu nr.47, localitatea Bughea de Jos, sau la telefon/Fax: +4(0248)536808; +4(0248)53748021 februarie 2022

ANUNȚ

          Primăria comunei Bughea de Jos organizează licitatie publica deschisă cu strigare pentru vanzare Autoturism Dacia Nova GTI cu nr. AG-10-AFS și Autoutilitară Aro 10  cu nr. AG-44-BUL , bunuri aparținând domeniului privat al comunei Bughea de Jos

➢ Licitatia va fi organizata in data de 10.03.2022 ora 13.00, la sediul Primariei comunei Bughea de Jos

➢ Dosarele conţinând documentele solicitate conform caietului de sarcini pentru organizarea și desfășurarea licitatiei mai sus mentionata se vor transmite la organizatorul licitaţiei  – Primaria comunei Bughea de Jos  – până la data de 09 martie 2022 ora 15.00

➢ Caietul de sarcini se ridică de la sediul primăriei comunei Bughea de Jos

➢ Prețul de plecare al licitației este stabilit la 700 lei pentru Autoturism Dacia Nova si 8500lei pentru Autoutilitară Aro 10 conform raportului de evaluare efectuat de către evaluator si a prevederilor impuse de lege.

➢ Taxa de participare la licitație este de 50 de lei

➢ Garanția de participare la licitație este de 500 lei

Mai multe informatii se pot obtine de la sediul Primariei Bughea de Jos din str. I.M. Iovescu nr.47, localitatea Bughea de Jos, sau la telefon/Fax: +4(0248)536808; +4(0248)53748015 februarie 2022

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

 

PRIMĂRIA COMUNEI  BUGHEA DE JOS  cu sediul in strada I.M Iovescu nr.47 comuna Bughea de Jos judetul Arges

 ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

• Un număr de 2 recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din comuna  Bughea de Jos

• Un număr de 3 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna  Bughea de Jos

 • Un număr de X recenzori-șefi pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din Municipiul / orașul/ comuna _ _ _ _ _ _ _ _ _

• Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din comuna  Bughea de Jos

 MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

➢Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;

➢Colectarea datelor în teren: ▪ autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022

              ▪ recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05-17.07.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

➢Pe teren, în limitele administrative ale localității  Bughea de Jos (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT)

➢In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA)

 CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

➢Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;

➢Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) - condiție eliminatorie;

➢Să nu aibă cazier judiciar - condiție eliminatorie;

➢Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;

➢Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;

➢Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;

➢Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;

➢În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

➢Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

➢Muncă pe teren;

➢Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);

➢Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

PRIMAR

Ion Dorel TANASESCU11 februarie 2022

ANUNȚ    

         Primaria comunei Bughea de Jos, anuntă organizarea  licitatiei publice cu ofertă în plic pentru concesionarea a patru trupuri de pasune în suprafață totală de 44,87 ha pășune, în punctul “Ureanca” ce aparţin domeniului public al comunei Bughea de Jos , județul Argș.t

 Trup I - 9,58 ha pașune punctul Ureanca compus din:Berberița – 3,26 ha și Ureanca – La Popa 6.32 ha,

– Trup II - 11,36 ha pașune punctul Ureanca compus din Ureanca, Brezoiu – Chirițoiu,

– Trup III - 20,43 ha pașune punctul Ureanca compus din Ureanca – Poduri și Piscul Porcului,

– Trup IV - 3,5 ha pașune punctul Ureanca compus din Ureanca- Poduri – 2,5 ha și Piscu Porcului (procent) 1.0 ha,  

 INFORMATIILE PRIVIND DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SE REGASESC IN CAIETUL DE SARCINI 

- Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire de la sediul Primăriei comunei Bughea de Jos, județul Argeș.

- Contravaloarea unui caiet de sarcini este de 100 de lei, bani care se vor achita în numerar la casieria unității

- Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 23/02/2022, ora 14.00, de la sediul Primariei comunei Bughea de Jos

- Data-limită de depunere a ofertelor: 04/03/2022, ora 12.00, la sediul Primariei Bughea de Jos

- Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 07/03/2022, ora 11.00, la sediul Primăriei comunei Bughea de Jos, județul Argeș

- Ofertă trebuie depusa intr-un singur exemplar, la registratura Primariei comunei Bughea de Jos

Primar

Ion Dorel TĂNĂSESCU17 ianuarie 2022

ANUNT PUBLIC 

     Comuna Bughea de Jos initiaza in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 39 alin. (3) si art. 76 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, in data de 17.01.2022 procedura de consultare publica privind proiectul de buget pentru anul 2022. 

     Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate pot fi depuse in termen de 15 zile de la data afisarii la registratura primariei, până la data de 31.01.2022, ora 12.00 cu mențiunea „Propuneri la proiectul de buget local al comuni Bughea de Jos pe anul 2022” sau pe adresa e-mail a institutiei: primariabugheadejos@yahoo.com13 ianuarie 2022

ANUNT

     A fost afisat anuntul privind selectia dosarelor candidaților înscrisi la concursul pentru ocuparea unei functii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos.

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

Organizare concurs inspector asistent in Compartimentul Urbanism, Sistematizare, Achizitii Publice, Manager Proiect

Pentru obtinerea formularelor de concurs accesati linkul:

Formulare-concurs20 decembrie 2021

ANUNT

        Primaria comunei Bughea de Jos organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, județul Arges, organizat in temeiul dispozitiei art.II din Lg nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Lg. nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Pentru mai multe informatii accesați linkul:

organizare concurs inspector asistent in Compartimentul Urbanism, Sistematizare, Achizitii Publice, Manager Proiect

Pentru obtinerea formularelor de concurs accesati linkul:

Formulare-concurs15 octombrie 2021

ANUNT

          Începând cu data de 18 octombrie 2021, se depun cererile privind AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI PENTRU STIMULENTUL DE ENERGIE, la Primăria Bughea de Jos, în intervalul orar 9.00 - 14.00. 

         TITULARUL AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI și AL STIMULENTULUI DE ENERGIE ESTE PROPRIETARUL LOCUINŢEI!

Anunt ajutor incalzire pdf.

 13 iulie 2021

ANUNT

PERSOANELE APTE DE MUNCĂ, BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL, POT LUCRA, CA ZILIERI, LA AGENȚII ECONOMICI CE AU NEVOIE DE FORȚĂ DE MUNCĂ SEZONIERĂ

            Persoanele juridice din comuna BUGHEA DE JOS care au nevoie de forţă de muncă pentru activităţi sezoniere pot angaja, ca zilieri, persoane apte de muncă ce beneficiază de ajutor social. Această activitate este disponibilă ca urmare a modificărilor aduse Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, prin Legea nr.192/2018, cu scopul de a valorifica forța de muncă locală. 

            Termenul de depunere a solicitărilor este data de 20 a fiecărei luni, pentru luna următoare.

anunt.pdf13 iulie 2021

ANUNȚ

      Primăria comunei Bughea de Jos organizează licitatie publica deschisă cu strigare/negociere pentru vanzare masa lemnoasa pe picior, arin negru, dupa cum urmeaza:

1.Organizatorul licitaţiei/negocierii: Comuna Bughea de Jos  judetul  Arges,Str. Ion Marin Iovescu, nr.47, CUI:4122493,Tel/Fax: +4(0248)536808; +4(0248)537480, Web: www.primariabugheadejos.ro, E-mail: primariabugheadejos@yahoo.com

2. Data desfăşurării şi ora licitaţiei/negocierii : 23.07.2021, ora 11.00 pentru loturile din comuna Bughea de Jos, 322.36 mc punctul Bratia și 169.82 puctul Mlaca, conform APV nr. 2100181801290 și APV nr. 2100181800910

3. Data şi ora organizării preselecţiei: 21 iulie 2021, ora 11.00.

La preselecţie nu participă operatorii economici.

4. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negociere: dosarele conţinând documentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, precum şi Caietului de sarcini cu privire la pregătirea şi desfăşurarea licitaţiei, se vor transmite la organizatorul licitaţiei – Primăria comunei Bughea de Jos până la data de 20 iulie 2021 ora 14.00

5. Organizarea licitației/negocierii: licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare şi a Legii 171/2010, cu modificările și completările ulterioare.

6. Documentația licitațieie/negociere: caietul de sarcini se ridică de la sediul primăriei comunei Bughea de Jos

7. Locul desfăşurării licitaţiei/negocierii: PRINĂRIA COMUNEI BUGHEA DE JOS

8. Tipul licitaţiei/negocierii: LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE/negociere, desfășurată la sediul instituției Bughea de Jos

9. Prețul de pornire al licitației –  nivelul minim al redeventei, de la care porneste licitatia este de 120lei/mc

10. Taxa de participare la licitație/negociere este de 100 de lei

11. Garanția de participare: garanţiei de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie.

Primar

Ion Dorel Tănăsescu30 iunie 2021

ANUNȚ

      Primăria comunei Bughea de Jos organizează licitatie publica deschisă cu strigare Autoturism Dacia Nova GTI  cu nr. AG-10-AFS, Autoutilitară Aro 10.6 cu nr. AG-44-BUL și Tractor U 650 cu nr. AG-10-AFS, bunuri aparținând domeniului privat al comunei Bughea de Jos, dupa cum urmeaza:

1.Organizatorul licitaţiei: Comuna Bughea de Jos  judetul  Arges,Str. Ion Marin Iovescu, nr.47, CUI:4122493,Tel/Fax: +4(0248)536808; +4(0248)537480, Web: www.primariabugheadejos.ro, E-mail: primariabugheadejos@yahoo.com

2. Data desfăşurăriişi ora licitaţiei : 27.07.2021 ora 13.00 pentru vânzarea Autoturism Dacia Nova GTI  cu nr. AG-10-AFS, Autoutilitară Aro 10.6 cu nr. AG-44-BUL și Tractor U 650 cu nr. AG-10-AFS

3. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru  licitaţie: dosarele conţinând documentele solicitate conform caietului de sarcini pentru organizarea și desfășurarea licitației pentru vânzarea Autoturism Dacia Nova GTI  cu nr. AG-10-AFS, Autoutilitară Aro 10.6 cu nr. AG-44-BUL și Tractor