AVIZIER ELECTRONIC

13 ianuarie 2022

ANUNT

            A fost afisat anuntul privind selectia dosarelor candidaților înscrisi la concursul pentru ocuparea unei functii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, județul Arges.

Pentru mai multe detalii accesati linkul:

https://www.primariabugheadejos.ro/anunturi/31/Inspector-asistent-Urbanism,-Sistematizare,-Achizitii-Publice,Manager-Proiect/20 decembrie 2021

ANUNT

        Primaria comunei Bughea de Jos organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos, județul Arges, organizat in temeiul dispozitiei art.II din Lg nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Lg. nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Pentru mai multe informatii accesați linkul:

https://www.primariabugheadejos.ro/anunturi/26/Inspector-asistent-Urbanism,-Sistematizare,-Achizitii-Publice,Manager-Proiect/

Pentru obtinerea formularelor de concurs accesati linkul:

https://www.primariabugheadejos.ro/anunturi/5/Formulare-concurs/15 octombrie 2021

ANUNT

          Începând cu data de 18 octombrie 2021, se depun cererile privind AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI PENTRU STIMULENTUL DE ENERGIE, la Primăria Bughea de Jos, în intervalul orar 9.00 - 14.00. 

         TITULARUL AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI și AL STIMULENTULUI DE ENERGIE ESTE PROPRIETARUL LOCUINŢEI!

Anunt ajutor incalzire pdf.

 13 iulie 2021

ANUNT

PERSOANELE APTE DE MUNCĂ, BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL, POT LUCRA, CA ZILIERI, LA AGENȚII ECONOMICI CE AU NEVOIE DE FORȚĂ DE MUNCĂ SEZONIERĂ

            Persoanele juridice din comuna BUGHEA DE JOS care au nevoie de forţă de muncă pentru activităţi sezoniere pot angaja, ca zilieri, persoane apte de muncă ce beneficiază de ajutor social. Această activitate este disponibilă ca urmare a modificărilor aduse Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, prin Legea nr.192/2018, cu scopul de a valorifica forța de muncă locală. 

            Termenul de depunere a solicitărilor este data de 20 a fiecărei luni, pentru luna următoare.

anunt.pdf13 iulie 2021

ANUNȚ

      Primăria comunei Bughea de Jos organizează licitatie publica deschisă cu strigare/negociere pentru vanzare masa lemnoasa pe picior, arin negru, dupa cum urmeaza:

1.Organizatorul licitaţiei/negocierii: Comuna Bughea de Jos  judetul  Arges,Str. Ion Marin Iovescu, nr.47, CUI:4122493,Tel/Fax: +4(0248)536808; +4(0248)537480, Web: www.primariabugheadejos.ro, E-mail: primariabugheadejos@yahoo.com

2. Data desfăşurării şi ora licitaţiei/negocierii : 23.07.2021, ora 11.00 pentru loturile din comuna Bughea de Jos, 322.36 mc punctul Bratia și 169.82 puctul Mlaca, conform APV nr. 2100181801290 și APV nr. 2100181800910

3. Data şi ora organizării preselecţiei: 21 iulie 2021, ora 11.00.

La preselecţie nu participă operatorii economici.

4. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negociere: dosarele conţinând documentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, precum şi Caietului de sarcini cu privire la pregătirea şi desfăşurarea licitaţiei, se vor transmite la organizatorul licitaţiei – Primăria comunei Bughea de Jos până la data de 20 iulie 2021 ora 14.00

5. Organizarea licitației/negocierii: licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare şi a Legii 171/2010, cu modificările și completările ulterioare.

6. Documentația licitațieie/negociere: caietul de sarcini se ridică de la sediul primăriei comunei Bughea de Jos

7. Locul desfăşurării licitaţiei/negocierii: PRINĂRIA COMUNEI BUGHEA DE JOS

8. Tipul licitaţiei/negocierii: LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE/negociere, desfășurată la sediul instituției Bughea de Jos

9. Prețul de pornire al licitației –  nivelul minim al redeventei, de la care porneste licitatia este de 120lei/mc

10. Taxa de participare la licitație/negociere este de 100 de lei

11. Garanția de participare: garanţiei de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie.

Primar

Ion Dorel Tănăsescu30 iunie 2021

ANUNȚ

      Primăria comunei Bughea de Jos organizează licitatie publica deschisă cu strigare Autoturism Dacia Nova GTI  cu nr. AG-10-AFS, Autoutilitară Aro 10.6 cu nr. AG-44-BUL și Tractor U 650 cu nr. AG-10-AFS, bunuri aparținând domeniului privat al comunei Bughea de Jos, dupa cum urmeaza:

1.Organizatorul licitaţiei: Comuna Bughea de Jos  judetul  Arges,Str. Ion Marin Iovescu, nr.47, CUI:4122493,Tel/Fax: +4(0248)536808; +4(0248)537480, Web: www.primariabugheadejos.ro, E-mail: primariabugheadejos@yahoo.com

2. Data desfăşurăriişi ora licitaţiei : 27.07.2021 ora 13.00 pentru vânzarea Autoturism Dacia Nova GTI  cu nr. AG-10-AFS, Autoutilitară Aro 10.6 cu nr. AG-44-BUL și Tractor U 650 cu nr. AG-10-AFS

3. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru  licitaţie: dosarele conţinând documentele solicitate conform caietului de sarcini pentru organizarea și desfășurarea licitației pentru vânzarea Autoturism Dacia Nova GTI  cu nr. AG-10-AFS, Autoutilitară Aro 10.6 cu nr. AG-44-BUL și Tractor U 650 cu nr. AG-10-AFS, se vor transmite la organizatorul licitaţiei – Primarăa comunei Bughea de Jos până la data de 26 iulie 2021 ora 15.00

4. Organizarea licitației: licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor legale

5. Documentația licitațieie: caietul de sarcini se ridică de la sediul primăriei comunei Bughea de Jos

6. Locul desfăşurării licitaţiei: PRINĂRIA COMUNEI BUGHEA DE JOS

7. Tipul licitaţiei: LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE, desfășurată la sediul instituției Bughea de Jos

8. Prețul de pornire al licitației –  Prețul de plecare al licitației este stabilit la 700 lei pentru Autoturism Dacia Nova, 10 000 lei pentru Autoutilitară Aro 10 și 8000 lei pentru Tractor U650+Remorcă, conform raportului de evaluare efectuat de către evaluator Georgescu Cristian Ion.

9. Taxa de participare la licitație este de 50 de lei

10. Garanția de participare: Garanția de participare la licitație este de 500 lei

Primar

Ion Dorel Tănăsescu30 iunie 2021

ANUNȚ

      Primăria comunei Bughea de Jos organizează licitatie publica deschisă cu strigare pentru vanzare masa lemnoasa pe picior, arin negru, dupa cum urmeaza:

1.Organizatorul licitaţiei: Comuna Bughea de Jos  judetul  Arges,Str. Ion Marin Iovescu, nr.47, CUI:4122493,Tel/Fax: +4(0248)536808; +4(0248)537480, Web: www.primariabugheadejos.ro, E-mail: primariabugheadejos@yahoo.com

2. Data desfăşurăriişi ora licitaţiei : 13.07.2021, ora 11.00 pentru loturile din comuna Bughea de Jos, 322.36 mc punctul Bratia și 169.82 puctul Mlaca, conform APV nr. 2100181801290 și APV nr. 2100181800910

3. Data şi ora organizării preselecţiei: 09 iulie 2021, ora 11.00.

La preselecţie nu participă operatorii economici.

4. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: dosarele conţinând documentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, precum şi Caietului de sarcini cu privire la pregătirea şi desfăşurarea licitaţiei, se vor transmite la organizatorul licitaţiei – Primarăa comunei Bughea de Jos până la data de 08 iulie 2021 ora 14.00

5. Organizarea licitației: licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare şi a Legii 171/2010, cu modificările și completările ulterioare.

6. Documentația licitațieie: caietul de sarcini se ridică de la sediul primăriei comunei Bughea de Jos

7. Locul desfăşurării licitaţiei: PRINĂRIA COMUNEI BUGHEA DE JOS

8. Tipul licitaţiei: LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE, desfășurată la sediul instituției Bughea de Jos

9. Prețul de pornire al licitației –  nivelul minim al redeventei, de la care porneste licitatia este de 120lei/mc

10. Taxa de participare la licitațieeste de 100 de lei

11. Garanția de participare: garanţiei de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie.

Primar

Ion Dorel Tănăsescu09 iunie 2021

ANUNȚ

       Primăria comunei Bughea de Jos împreună cu Consiliul Local al comunei Bughea de Jos aduc în atenția locuitorilor comunei următoarele posibile obiective de investiții:

                         - Modernizarea drumului comunal Plăișor

                         - Construcție Școală Valea Măcelarului

      Primăria și Consiliul Local vor iniția consultări pentru a stabili problemele și soluțțiile care pot fi identificate precum și prioritizarea investițiilor

                  O primă discuție va avea loc în data de 11.06.2021 ora 14.00 la Școala Valea Măcelarului din comuna Bughea de Jos, urmată de o alta în data de 14.06.2021 ora 14.00 la scoala Valea Măcelarului din comuna Bughea de Jos.06 mai 2021

ANUNȚ

           Urmare adresei nr. 36149/29.04.2021 înaintată la sediul instituției noastre de către SERVICIUL de TELECOMUNICATII SPECIALE va facem cunoscuta lista cu numerele de telefon aferente CENTRELOR DE VACCINARE de pe raza judetului Argeș.

 

contact centre vaccinare19 aprilie 2021

ANUNȚ

      Primăria comunei Bughea de Jos organizează licitatie publica deschisă cu strigare pentru vanzare masa lemnoasa pe picior, arin negru, dupa cum urmeaza:

1.Organizatorul licitaţiei: Comuna Bughea de Jos  judetul  Arges,Str. Ion Marin Iovescu, nr.47, CUI:4122493,Tel/Fax: +4(0248)536808; +4(0248)537480, Web: www.primariabugheadejos.ro, E-mail: primariabugheadejos@yahoo.com

2. Data desfăşurăriişi ora licitaţiei : 19.05.2021, ora 11.00 pentru loturile din comuna Bughea de Jos, 322.36 mc punctul Bratia și 169.82 puctul Mlaca, conform APV nr. 2100181801290 și APV nr. 2100181800910

3. Data şi ora organizării preselecţiei: 12 mai 2021, ora 11.00.

La preselecţie nu participă operatorii economici.

4. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: dosarele conţinând documentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, precum şi Caietului de sarcini cu privire la pregătirea şi desfăşurarea licitaţiei, se vor transmite la organizatorul licitaţiei – Primarăa comunei Bughea de Jos până la data de 10 mai 2021 ora 14.00

5. Organizarea licitației: licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare şi a Legii 171/2010, cu modificările și completările ulterioare.

6. Documentația licitațieie: caietul de sarcini se ridică de la sediul primăriei comunei Bughea de Jos

7. Locul desfăşurării licitaţiei: PRINĂRIA COMUNEI BUGHEA DE JOS

8. Tipul licitaţiei: LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE, desfășurată la sediul instituției Bughea de Jos

9. Prețul de pornire al licitației –  nivelul minim al redeventei, de la care porneste licitatia este de 120lei/mc

10. Taxa de participare la licitațieeste de 100 de lei

11. Garanția de participare: garanţiei de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie.

Primar

Ion Dorel Tănăsescu16 aprilie 2021

ANUNȚ     

        Urmare adresei Instituției Prefectului-Județul Argeș nr. 12057/13.04.2021, cu privire la centrele mobile de vaccinare anti COVID-19, vă aducem la cunoștință că PERSOANELE DIN COMUNA BUGHEA DE JOS CARE DORESC SĂ SE ÎNSCRIE PE LISTA DE VACCINARE împotriva virusului SARS-COV-2, se pot prezenta la Primăria Bughea de Jos până la data de 23.04.2021, în intervalul orar 8.30- 15.00, având asupra lor cartea de identitate/buletinul de identitate, fiind necesar un nr. de contact (nr. telefon), și indicarea tipului de vaccin cu care se va imuniza.  

Primar

Ion Dorel TĂNĂSESCU16 aprilie 2021

ANUNȚ    

         Primaria comunei Bughea de Jos, cu sediul în comuna Bughea de Joss, judetul Arges, strada Ion Marin Iovescu,  telefin/fax 0248 536 808, anuntă finalizarea  licitatiei publice cu ofertă în plic pentru concesionarea suprafetei de 19,09 ha pasune punctul Mlaca și 12,89 punctul Bîndea, aflate în domeniul public al localitătii.

- Informatii generale  privind concedentul: Primăria comunei Bughea de Jos, cu sediul în comuna Bughea de Jos, judetul Arges, strada Ion Marin Iovescu,  telefin/fax 0248 536 808, persoana de contact: Eugeniu Trandafir

- Informatii cu privire la repetarea procedurii de  licitatie: nu este cazul

- data publicarii anuntului in monitorul oficial: 25.03.2021

- criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare: cel mai mare nivel al redeventei – 40%, calculat prin regula de 3 simpla, capacitatea economico-financiară a ofertantilor-20%;  (asigurarea incarcaturii minime pentru suprafata solicitata), calculat prin regula de 3 simpla, protectia mediului înconjurător-20%; (respectarea programului de pasunat) calculat prin regula de 3 simpla, conditii specifice impuse de natura bunului concesionat-20%. (insusirea contractului) calculate prin regula de 3 simpla.

- numărul ofertelor primite și al celor declarate valabile: 2 oferte

- denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare: SC RIZOMAG BIRT SRL

- durata contractului: 5 ani

- nivelul redevenței:305 lei/ha/an (pentru fiecare pășune)

- instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Arges

- data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare: 16.04.2021

Primar

Ion Dorel TĂNĂSESCU05 aprilie 2021

ANUNȚ

         PENTU  BUNA INFORMARE A FERMIERILOR PRECUM SI PENTRU  ASIGURAREA UNUI  NIVEL  RIDICAT DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE, PUTETI VIZUALIZA MATRIALELE INFORMATIVE REFERITOARE LA MASURILE DE MEDIU SI CLIMA  AFERENTE ANULUI 2021 ACCESAND URMATORUL LINK:

https://www.madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima.html26 martie 2021

DEZBATERE PUBLICĂ

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, cu modificările și completările ulterioare, urmărindu-se stimularea participării și implicării societății civile la luarea deciziilor pe plan local,  Primăria comunei Bughea de Jos invită cetățenii comunei interesați la dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bughea de Jos pentru anul 2021.  Întalnirea cu cetățenii comunei interesați va avea loct în sala de ședințe a Consiliului Local, în data de 08.04.2021, ora 17.00

buget.pdf28 ianuarie 2021

ANUNȚ

          Primaria comunei Bughea de Jos judetul Arges organizeaza în perioada 23.02.2021 – 26.02.2021, ora 11.00 concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat în cadrul compartimentului Gospodărire drumuri din cadrul aparatului propriu de specialitate.

Concursul se va desfășura la sediul Primariei Comunei Bughea de Jos în trei etape:

  1. selectia dosarelor – 23.02.2021
  2. proba practica – 25.02.2021
  3. proba interviu –26.02.2021

          Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a,  la sediul Primăriei Bughea de Jos

          Mai multe detalii se gasesc in rubrica INFORMATII CETATENI / ANUNTURI / CONCURSURI05 noiembrie 2020

COMUNICAT

Tinand cont de prevederile HG 745/2020 pentru alegerile care se vor desfasura pe data de 6 decembrie 2020 pentru alegerea Senatului si Camerei Deputatilor, secțiile de votare de pe raza comunei Bughea de Jos au fost stabilite dupa cum urmează:

Secția de votare nr 256 centru – cu sediul în Școala Gimnazială  nr. 1 Centru 

♦str. Veteranilor (integral), str. Câmpulungului (integral), str. G-ral Bungescu (integral), str. Ion-Marin Iovescu (de la nr.1 la nr.101 și de la nr. de la 2 la nr.108), str. Râului (integral), str. Stadionului (integral), str. Stoienilor (integral), str. Zăvoiului (integral), str. Brezoiului (integral), str. Malu Bisericii (integral), str. Trandafirilor (integral), str. Mușa (integral), str. Fundătura Iordăchescu (integral), str. Prof. Grecu Gheorghe(integral), str. Pârâul Ștefăneștilor (integral), str. Stănoienilor Piscul Vlazilor (integral), str. Mânăstirii (integral), str. Remizei (integral), str. Hulubeștilor (de la nr. 1la nr.21 și de la nr. 2 la nr.50), str. Stănoieștilor (integral), str. Valea Calului (integral), str. Fundătura Valea Clului (integral), str. Piscul Calului (integral), str. Bordeienilor (integral), str. Irimiilor (integral), str. Târgului (integral), str. Andrei (integral), str. Enescu (integral), str. Prof. Bulugioiu (integral), str. Nicolae Bucur (integral), str. Poenandre (integral), str. Poiana Andrii (integral), Constantin Enescu (integral), Profesorilor (integral), Primăverii (integral), str. Grădiniței (integral), str. Frumoasă (integral), str. Ștefăneștilor (integral), str. Răuțeștilor (integral), str. Valea Mare (integral), str. Fundătura Simionescu (integral), str. Gruiului (integral), str. Văii (integral).

Secția de votare nr.257  Mlaci – cu sediul în Școala Primară 

♦str. Ion Marin Iovescu  ( de la nr 103 la nr.155 și de la nr.110 la nr.170) , str.Ghe Dinică (integral), str. Băjeniei (integral), str. Plăișoru Mare (integral), str. Cantonului (integral), str. Pietrării (integral), str. Fundăturii (integral), str. Brazilor  (integral), str. Izvorului (integral), str. Tănăseștilor (integral), str. Fundătureanu  Moise (integral)

Secția de votare nr. 258 Hulubești – cu sediul în  Școala Primară 

♦str. Hulubești (de la nr.23 la nr.71 și de la nr. 52 la nr.144),  str. Valea lui Crasan (integral), str. Bisericii (integral), str. Valea  Bisericii (integral),  str. Pîslarilor (integral), str.  Dr. Grigorescu (integral),  str. Moiseștilor (integral),str.  Șubenilor (integral),str. Ciopățești (integral), str. Valea Benii (integral), str. Vârtejii (integral), str. Pleșei (integral), str. Valea Buturii (integral), Micudeștilor (integral).5 noiembrie 2020

ANUNȚ

       Prin dispoziția nr.347/05.11.2020, emisă de primarul comunei Bughea de Jos cu ocazia desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 06 decembrie 2020, s-au stabilit locurilor de afișaj după cum urmează:

Gazeta de stradă de la sediul primăriei;

Stație de călători Bădești;

Stație de călători monumentul eroilor Mlăci;

Stație de călători Hulubești;

Stație de călători Valea lui Crasan;

Stație de călători Centru - Școală Gimnazială. 

       În locurile menționate mai sus afisajul este autorizat cu respectarea normelor privind afisajul electoral, numai pe panourile electorale amplasate și numai de către partidele politice, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum și pentru candidatii independenti.

      Pe un panou electoral fiecare participant la alegeri  poate aplica un singur afiş;
      Afişajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite  numai cu acordul scris al proprietarilor și numai cu aplicarea măsurilor impuse de lege;
      Nerespectarea prevederilor privind afisajul electoral se sancționează conform prevederile Legii nr.115/2015;                14 septembrie 2020

ANUNȚ

        Primăria comunei Bughea de Jos, prin compartimentul de Asistență socială, începând cu data de 14.09.2020, între orele 8.30-14.00, va începe disptribuirea măștilor de protecție pentru familiile și persoanele defavoriztae, conform OUG nr.78/2020

a) Persoanelor din familiile beneficiare de ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

b) Persoanelor din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;

c) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi erau de până la 704 lei inclusiv, AFERENTE LUNII MAI 2020, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de OUG nr. 6/2009 privind istituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;

d) Persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestații sociale prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         Se acordă un număr de 50 măști de protecție, pentru fiecare persoană, aferente unei perioade de 2 luni.

Persoanele care se încadrează în prevederile legii ca și grup vulnerabil beneficiază de măști o singură dată, indiferent de categoria de persoane defavorizate căreia îi aparțin.12 septembrie 2020

COMUNICAT

Prin dispoziția primarului nr.289/09.09.2020 secțiile de votare de pe raza comunei Bughea de Jos au fost stabilite dupa cum urmează:

Secția de votare nr 256 centru – cu sediul în Școala Gimnazială  nr. 1 Centru 

♦str. Veteranilor (integral), str. Câmpulungului (integral), str. G-ral Bungescu (integral), str. Ion-Marin Iovescu (de la nr.1 la nr.101 și de la nr. de la 2 la nr.108), str. Râului (integral), str. Stadionului (integral), str. Stoienilor (integral), str. Zăvoiului (integral), str. Brezoiului (integral), str. Malu Bisericii (integral), str. Trandafirilor (integral), str. Mușa (integral), str. Fundătura Iordăchescu (integral), str. Prof. Grecu Gheorghe(integral), str. Pârâul Ștefăneștilor (integral), str. Stănoienilor Piscul Vlazilor (integral), str. Mânăstirii (integral), str. Remizei (integral), str. Hulubeștilor (de la nr. 1la nr.21 și de la nr. 2 la nr.50), str. Stănoieștilor (integral), str. Valea Calului (integral), str. Fundătura Valea Clului (integral), str. Piscul Calului (integral), str. Bordeienilor (integral), str. Irimiilor (integral), str. Târgului (integral), str. Andrei (integral), str. Enescu (integral), str. Prof. Bulugioiu (integral), str. Nicolae Bucur (integral), str. Poenandre (integral), str. Poiana Andrii (integral), Constantin Enescu (integral), Profesorilor (integral), Primăverii (integral), str. Grădiniței (integral), str. Frumoasă (integral), str. Ștefăneștilor (integral), str. Răuțeștilor (integral), str. Valea Mare (integral), str. Fundătura Simionescu (integral), str. Gruiului (integral), str. Văii (integral).

Secția de votare nr.257  Mlaci – cu sediul în Școala Primară 

♦str. Ion Marin Iovescu  ( de la nr 103 la nr.155 și de la nr.110 la nr.170) , str.Ghe Dinică (integral), str. Băjeniei (integral), str. Plăișoru Mare (integral), str. Cantonului (integral), str. Pietrării (integral), str. Fundăturii (integral), str. Brazilor  (integral), str. Izvorului (integral), str. Tănăseștilor (integral), str. Fundătureanu  Moise (integral)

Secția de votare nr. 258 Hulubești cu sediul în  Școala Primară 

♦str. Hulubești (de la nr.23 la nr.71 și de la nr. 52 la nr.144),  str. Valea lui Crasan (integral), str. Bisericii (integral), str. Valea  Bisericii (integral),  str. Pîslarilor (integral), str.  Dr. Grigorescu (integral),  str. Moiseștilor (integral),str.  Șubenilor (integral),str. Ciopățești (integral), str. Valea Benii (integral), str. Vârtejii (integral), str. Pleșei (integral), str. Valea Buturii (integral), Micudeștilor (integral).

 sectii de votare01 septembrie 2020

 ANUNȚ ACORDARE SPRIJIN EDUCAȚIONAL

    UAT Bughea de Jos, prin compartimentul de Asistență socială, vă aduce la cunoștiință că familiile defavorizate pot beneficia de un tichet social pe suport electronic în valoare de 500 lei/an școlar. Benificiază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional: 

      copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar;

      copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar;

      copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat gimnazial;

    În perioada 31.08.2020-09.09.2020, de luni până vineri între orele 08.30-16.00, la sediul Primăriei Bughea de Jos din strada I.M Iovescu, nr.54, se primesc cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic, familiilor defavorizate cu domiciliul în comuna Bughea de Jos în baza OUG nr.133/2020. 

 

SOLICITANȚII VOR PREZENTA ACTELE PENTRU TOŢI MEMBRII FAMILIEI, ÎN CAZ CONTRAR DOSARUL VA FI RESPINS!

ATENŢIE! LA PRIMĂRIE, NU SE FAC COPII XEROX!

 

 cerere solicitare        

 declaratie pe propria raspundere

 

Conditiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:

să aibă domiciliul/reședința pe raza comunei Bughea de Jos

să facă dovada înscrierii copilului la școală sau grădiniță;

să îndeplinească condițiile prevăzute mai sus;

          Precizăm că pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, și pentru beneficiarii legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare, aflați în evidența DAS Bughea de Jos, acest sprijin se acordă pe baza listelor întocmite în conformitate cu prevederile art.4 alin (5) din OUG 133/2020, aceste persoane având obligația să depuna cererea și dovada înscrierii copilului la gradiniță/școală pentru anul 2020-2021.

     Ceilalți posibili beneficiari, care nu sunt în evidența DAS, depun odată cu cererea și documentele doveditoare privind componența familiei, precum și cele doveditoare ale veniturilor nete realizate de membrii familiei în luna iulie 2020.

Cererea poate fi descărcată de pe Site-ul Primăriei Bughea de Jos.

pentru copiii din învăţământul de stat preşcolar (grădiniță) - venitul net lunar / membru de familie de până la 283 de lei, inclusiv

pentru copiii din învăţământul de stat primar și gimnazial - venitul net lunar/ membru de familie de până la 1115 de lei, inclusiv/ membru de familie.

          Sunt acceptate și solicitările depuse în perioada 15.09.2020 - 21.09.2020, de luni - vineri între orele 08.30 – 12.00, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna  următoare depunerii cererii.

La depunere cererile vor fi însoţite de următoarele documente:

Copie acte doveditoare privind componenţa familiei BI/CI/CN(pentru toti membrii);

Adeverință de la unitatea de învățământ cu specificația formei de învățămînt de stat la care este înscris elevul (preşcolar/primar/gimnazial);

Adeverinţă de salariu cu venitul net, cupon de pensie pentru pensionari, cupon de alocație, adeverinţă de la financiar pentru persoanele fizice autorizate, alte acte privind veniturile realizate(burse, venituri din arendă, chirii,etc), aferente lunii iulie 2020;

            Pentru relaţii suplimentare şi eventuale nelămuriri ne puteţi contacta la nr. de telefon 0248/537 808 sau la sediul Primăriei Bughea de Jos25 august 2020

ANUNȚ

       Prin dispoziția nr.270/24.08.2020, emisă de primarul comunei Bughea de Jos, s-au stabilit locurilor de afișaj pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020 după cum urmează:

Gazeta de stradă de la sediul primăriei;

Stație de călători Bădești;

Stație de călători monumentul eroilor Mlăci;

Stație de călători Hulubești;

Stație de călători Valea lui Crasan;

Stație de călători Centru - Școală Gimnazială. 

       În locurile menționate mai sus afisajul este autorizat cu respectarea normelor privind afisajul electoral, numai pe panourile electorale amplasate și numai de către partidele politice, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum și pentru candidatii independenti.
      Pe un panoul electoral fiecare participant la alegeri  poate aplica un singur afiş;
      Afişajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite  numai cu acordul scris al proprietarilor și numai cu aplicarea măsurilor impuse de lege;
      Nerespectarea prevederilor privind afisajul electoral se sancționează conform prevederile Legii nr.115/2015;16 iulie 2020

COMUNICAT

       Primăria comunei Bughea de Jos vă informează că începând  cu data de 16.07.2020, va începe distribuirea pachetelor cu produse de igienă, prin programul POAD 2018-2021.

         Livrarea produselor de igienă se va realiza în perioada 16.07.2020 - 27.07.2020, între orele 9.00 - 15.00, la Căminul Cultural din comuna Bughea de Jos.

          BENEFICIAZĂ DE PACHETE CU PRODUSE DE IGIENĂ URMĂTOARELE CATEGORII DE PERSOANE:

(a) familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Lg. 416/2001  (ajutorul socal);

(b) familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Lg.277/2010 (ASF)

(c) persoanele/familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente, definite conform OUG (persoane cu handicap grav sau accentuat) și în alte situații asemănătoare stabilite prin anchete sociale, persoane care se află în situații deosebit de vulnerabile și persoanele care locuiesc în așezările informale.

În vederea ridicării pachetelor persoanele beneficiare  se vor prezenta cu actul de identitate.           08 iulie 2020

COMUNICAT

       Primăria comunei Bughea de Jos vă informează că începând  cu data de 08.07.2020, va începe distribuirea pachetelor cu ajutoare alimentare, prin programul POAD 2018-2021.

Livrarea acestora va fi efectuată în intervalul orar 9.00 -  15.00, la Căminul Cultural din comuna Bughea de Jos.

BENEFICIAZĂ DE PACHETE CU AJUTOARE ALIMENTARE URMĂTOARELE CATEGORII DE PERSOANE:

(a) familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Lg. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare (ajutorul socal);

(b)&n