Structura consiliului

  • Vlădescu Ion - PRM

    Președinte al Comisieipentru programe de dezvoltare economico- socială, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, din cadrul Consiliului Local .

1 2 3