Structura consiliului

 • Oancea Bogdan - PSD

  - presedinte comisia economica

 • Oancea Viorel - PNL

  membru in cadrul comisiei nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico- socială , buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.

 • Poștoacă Ionuț Valentin - PNL

  Secretar al comisiei nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico- socială , buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ. din cadrul Consiliului Local.

 • Răuță Ion - PAM

  membru in cadrul COMISIAEI nr. 3 pentru administraţie publică locală, juridică , urbanism şi amenajarea teritoriului, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor, din cadrul Consiliului Local.

 • Sanda Gheorghe - PNL

  Membru in cadrul comisiei nr. 2 pentru învăţamânt, sănătate, cultură, protecţie socială, activitate sportivă şi de agrement, din cadrul Consiliului Local

 • Toader Maria - PSD

  Presedinte al comisiei pentru invatamant/sananate/cultura din cadrul Consiliului Local.

1 2 3