Documente

Mai mult

Structura consiliului

 • Popa George Marius- PNL

  Președinte al comisiei nr. 3 pentru administraţie publică locală, juridică, urbanism şi amenajarea teritoriului, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor, din cadrul Consiliului Local.

 • Poștoacă Ionuț Valentin - PNL

  Membru al comisiei nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico- socială , buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, din cadrul Consiliului Local.

 • Sandu Georgian - PNL

  Membru al comisiei nr. 2 pentru învăţământ, săntate, cultură, protecţie socială, activitate sportivă şi de agrement, din cadrul Consiliului Local.

 • Stanoiu Luminita - PNL

  Membru in comisia nr.3 pentru administraţie publică locală, juridică, urbanism şi amenajarea teritoriului, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor, din cadrul Consiliului Local.

 • Toader Maria - PSD

  Presedinte al comisiei nr. 2 pentru învăţamânt, sănătate, cultură, protecţie socială, activitate sportivă şi de agrement, din cadrul Consiliului Local

 • Trandafir Carmen Cristiana - PNL

  Membru in cadrul comisiei nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, din cadrul Consiliului Local

1 2 3