Documente

Mai mult

Structura consiliului

 • Coman Bogdan Ionuț - PSD

  Membru in comisia nr.3 pentru administraţie publică locală, juridică, urbanism şi amenajarea teritoriului, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor, din cadrul Consiliului Local.

 • Enache Victor-Mihai - PMP

  secretar al comisiei nr. 2 pentru învăţamânt, sănătate, cultură, protecţie socială, activitate sportivă şi de agrement, din cadrul Consiliului Local

 • Gavrilescu Marcel - PSD

  Secretar al comisiei nr. 3 pentru administraţie publică locală, juridică, urbanism şi amenajarea teritoriului, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor, din cadrul Consiliului Local.

 • Oancea Adi Antonel - PSD

  Secretar al comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, din cadrul Consiliului Local.

 • Oancea Bogdan - PSD

  Membru în comisia nr.1 pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, din cadrul Consiliului Local

 • Pîslaru Ion - PSD

  Membru în comisia nr.2 pentru învăţământ, săntate, cultură, protecţie socială, activitate sportivă şi de agrement, din cadrul Consiliului Local

1 2 3