Structura consiliului

 • Bănică Constantin Valeriu - PNL

  Membru in cadrul comisiei economice a Consiliului Local. Membru in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul achizitiilor publice. presedintele comitetului de parinti in cadrul Consiliului de Administratie al Scolii Nr. 1 Bughea de Jos.

 • Coman Bogdan Ionuț - PSD

  Membru in comisia pentru invatamant/cultura si sport din cadrul Consiliului Local.

 • Ciobanu Iulian Mihai - ALDE

  membru in cadrul COMISIEI nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico- socială , buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, din cadrul Consiliului Local.

 • Enache Victor-Mihai - PMP

  secretar al comisiei nr. 2 pentru învăţamânt, sănătate, cultură, protecţie socială, activitate sportivă şi de agrement, din cadrul Consiliului Local

 • Enaru Ion -PSD

  Membru in comisia economica in cadrul Consiliului Local. Membru in comisia de evaluare a ofertelor pentru achizitiile publice.

 • Eșanu Ion - PSD

  - Președinte Comisia Juridica din cadrul Consiliului Local. - Președinte Comisia de Recepție a lucrărilor executate din bugetul local

1 2 3