Comisii

Comisia nr. 1 

COMISIA  PENTRU  PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO – SOCIALĂ,  BUGET – FINANŢE,  ADMINISTRAREA  DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI,  AGRICULTURĂ,  GOSPODĂRIRE COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

 • Vlădescu Ion - președinte comisie
 • Oancea Adi Antonel - secretar comisie
 • Oancea Bogdan - membru
 • Poștoacă Ionuț Valentin - membru
 • Trandafir Carmen Cristiana - membru


Comisia  nr.2

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNTATE, CULTURĂ, PROTECŢIE SOCIALĂ,  ACTIVITATE SPORTIVĂ ŞI DE AGREMENT.

 • Toader Maria - președinte comisie
 • Enache Victor Mihai - secretar comisie
 • Sandu Georgian - membru
 • Pîslaru Ion - membru

 

Comisia nr.3

COMISIA  PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI, APĂRAREA ORDINEI ŞI LINIŞTEI PUBLICE, A DREPTURILOR CETĂŢENILOR.

 • Popa George Marius - președinte comisie
 • Gavrilescu Marcel - secretar comisie
 • Coman Bogdan Ionuț - membru
 • Stanoiu Luminita - membru