Comisii

Comisia nr. 1 

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO- SOCIALĂ,BUGET – FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

 • Oancea Bogdan - președinte comisie
 • Poştoacă Valantin Ionuţ - secretar comisie
 • Vlădescu Ion - membru
 • Oancea Viorel - membru
 • Ciobanu Iulian - membru


Comisia  nr.2

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNTATE, CULTURĂ, PROTECŢIE SOCIALĂ, ACTIVITATE SPORTIVĂ ŞI DE AGREMENT.

 • Toader Maria - președinte comisie
 • Enache Victor Mihai - secretar comisie
 • Sanda Gheorghe - membru
 • Oancea Viorel - membru
 • Enaru Ion - membru


Comisia nr.3

COMISIA  PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI, APĂRAREA ORDINEI ŞI LINIŞTEI PUBLICE, A DREPTURILOR CETĂŢENILOR.

 • Eșanu Ion - președinte comisie
 • Coman Bogdan Ionuț - secretar comisie
 • Răuță Ion - membru
 • Bănică Constantin Valeriu - membru