AVIZIER ELECTRONIC


13 iulie 2021
ANUNT
PERSOANELE APTE DE MUNCĂ, BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL, POT LUCRA, CA ZILIERI, LA AGENȚII ECONOMICI CE AU NEVOIE DE FORȚĂ DE MUNCĂ SEZONIERĂ
            Persoanele juridice din comuna BUGHEA DE JOS care au nevoie de forţă de muncă pentru activităţi sezoniere pot angaja, ca zilieri, persoane apte de muncă ce beneficiază de ajutor social. Această activitate este disponibilă ca urmare a modificărilor aduse Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, prin Legea nr.192/2018, cu scopul de a valorifica forța de muncă locală. 
            Astfel, potrivit prevederilor Legii nr. 192/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale din comuna BUGHEA DE JOS, care au nevoie de forţă de muncă pentru desfăşurarea activităţilor sezoniere, pot transmite o solicitare, în scris, la Primaria Bughea de Jos, cu  precizarea activităților și a perioadei pentru care au nevoie de zilieri, precum și a numărului de lucrători de care au nevoie.
            Termenul de depunere a solicitărilor este data de 20 a fiecărei luni, pentru luna următoare.
anunt.pdf

...

Mai mult

Galerie

Date despre comuna

 • ISTORIC COMUNĂ
 • CADRU GEOGRAFIC
 • PERSONALITĂȚI
 • CUVÂNTUL PRIMARULUI  Dragi cetățeni,

   

  Toată viața mea este legată de comuna Bughea de Jos.      

  Vreau ca această comună să devină din ce în ce mai prosperă și frumoasă prin folosirea banului public cât mai eficent și în folosul comunității cu consultarea dumneavoastră.

  Pentru aceasta sunt pregătit să muncesc cu dăruire oricât este nevoie pentru prosperitatea comunei noastre.

   

  Cu deosebită stimă,

  Primar

                      Ion Dorel Tănăsescu               

           ghiseul.ro