AVIZIER ELECTRONIC


 Implementarea Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) pentru ambalaje de băuturi

28 ianuarie 2024
ANUNT PUBLIC 
     Comuna Bughea de Jos initiaza in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 39 alin. (3) si art. 76 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procedura de consultare publica privind proiectul de buget pentru anul 2024. 
     Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate pot fi depuse in termen de 10 zile de la data afisarii la registratura primariei, până la data de 09.02.2024, ora 12.00 cu mențiunea „Propuneri la proiectul de buget local al comuni Bughea de Jos pe anul 2024” sau pe adresa e-mail a institutiei: primariabugheadejos@yahoo.com
Propuneri buget pentru anul 2024


14 noiembrie 2023
ANUNT DE INTERES PUBLIC 
COMUNA BUGHEA DE JOS anunta emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Infiintare canalizare si statie de epurare a apelor uzate in comuna Bughea de Jos, judetul Arges”
Informatiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arges, str.Egalitatii nr.50A jud. Arges si la sediul COMUNA BUGHEA DE JOS din comuna Bughea de Jos, str. I.M Iovescu, nr. 47, judetul Arges, zilnic de luni pana joi, intre orele 9-13.
 
Observatiile...

Mai mult

Galeriefondul cinegetic        

Date despre comuna

ghiseul.ro

Deseuri