AVIZIER ELECTRONIC


06 mai 2021
ANUNȚ
           Urmare adresei nr. 36149/29.04.2021 înaintată la sediul instituției noastre de cătreSERVICIUL de TELECOMUNICATII SPECIALE va facem cunoscuta lista cu numerele de telefon aferente CENTRELOR DE VACCINARE de pe raza judetului Argeș.
 
contact centre vaccinare


19 aprilie 2021
ANUNȚ
      Primăria comunei Bughea de Jos organizează licitatie publica deschisă cu strigare pentru vanzare masa lemnoasa pe picior, arin negru, dupa cum urmeaza:
1.Organizatorul licitaţiei: Comuna Bughea de Jos  judetul  Arges,Str. Ion Marin Iovescu, nr.47, CUI:4122493,Tel/Fax: +4(0248)536808; +4(0248)537480, Web: www.primariabugheadejos.ro, E-mail: primariabugheadejos@yahoo.com
2. Data desfăşurăriişi ora licitaţiei : 19.05.2021, ora 11.00 pentru loturile din comuna Bughea de Jos, 322.36 mc punctul Bratia și 169.82 puctul Mlaca, conform APV nr. 2100181801290 și APV nr. 2100181800910
3. Data şi ora organizării preselecţiei: 12 mai 2021, ora 11.00.
La preselecţie nu participă operatorii economici.
4. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: dosarele conţinând documentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările și completările...

Mai mult

Galerie

Date despre comuna

 • ISTORIC COMUNĂ
 • CADRU GEOGRAFIC
 • PERSONALITĂȚI
 • CUVÂNTUL PRIMARULUI  Dragi cetățeni,

   

  Toată viața mea este legată de comuna Bughea de Jos.      

  Vreau ca această comună să devină din ce în ce mai prosperă și frumoasă prin folosirea banului public cât mai eficent și în folosul comunității cu consultarea dumneavoastră.

  Pentru aceasta sunt pregătit să muncesc cu dăruire oricât este nevoie pentru prosperitatea comunei noastre.

   

  Cu deosebită stimă,

  Primar

                      Ion Dorel Tănăsescu               

           ghiseul.ro