AVIZIER ELECTRONIC


14 septembrie 2020
ANUNȚ
        Primăria comunei Bughea de Jos, prin compartimentul de Asistență socială, începând cu data de 14.09.2020, între orele 8.30-14.00, va începe disptribuirea măștilor de protecție pentru familiile și persoanele defavoriztae, conform OUG nr.78/2020

a) Persoanelor din familiile beneficiare de ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
b) Persoanelor din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;
c) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi erau de până la 704 lei inclusiv, AFERENTE LUNII MAI 2020, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de OUG nr. 6/2009 privind istituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;
d) Persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestații sociale prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
         Se acordă un număr de 50 măști de protecție, pentru fiecare persoană, aferente unei perioade de 2 luni. Mai mult

Galerie

Date despre comuna

 • ISTORIC COMUNĂ
 • CADRU GEOGRAFIC
 • PERSONALITĂȚI
 • CUVÂNTUL PRIMARULUI  Dragi cetățeni,

   

  Toată viața mea este legată de comuna Bughea de Jos.      

  Vreau ca această comună să devină din ce în ce mai prosperă și frumoasă prin folosirea banului public cât mai eficent și în folosul comunității cu consultarea dumneavoastră.

  Pentru aceasta sunt pregătit să muncesc cu dăruire oricât este nevoie pentru prosperitatea comunei noastre.

   

   

  Cu deosebită stimă,

  Primar

                      Ion Dorel Tănăsescu